Accommodation facility at Tay Son

Wednesday - 24/05/2017 09:57
Khách Sạn Phú Phong (84-56)
3880656
(84-56)
3880021
160 Quang Trung - Tây Sơn, Bình Định 15 1 sao
Khách sạn Hừng Đông (84-56)
3846344
  11 Tây Sơn,
TP. Quy Nhơn
17 1 sao
Khách sạn Hoa Châu (84-56)
3580918
  Lô 110 Thanh Niên, Phú Phong -Tây Sơn - BĐ 22 1 sao
Khách sạn Hồng Trinh
 
(84-56)
3680601
  65 Quang Trung,
Tây Sơn, Bình Định
12 1 sao
Khách sạn Ba Đàm (84-56)
3680888
(84-56)
3880141
Hòa Trung – Bình Tường – Tây Sơn – Bình Định 24 1 sao
 
 
Khách sạn Minh Thu 0985624436   238 Lê Lợi - Tây Sơn  10  
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
Statistical Access
  • Online24
  • Today2,527
  • This month111,685
  • Total4,129,073
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second